Gas Pirineu del Ripollès, SL
ctra. N-152, km. 108,5
17500 ripoll (girona)

Tel +34 972 70 37 00
Fax +34 972 70 25 60
administracio@gaspirineu.com
www.gaspirineu.com
[Català]  [Castellano

Oficina Tècnica

ENGINYERIA

 * Projectes executius d’instal•lacions i direccions facultatives:

       Gasos combustibles.   

       Productes petrolífers.   

       Baixa tensió.   

       Calefacció i climatització.   

       Eficiència energètica i estalvi d’energia   

       Protecció contra incendis.   

       Productes químics.   

       Aparells de pressió.   

       Homologació d’aparells de tipus únic.  

* Llicències ambientals.   

       Projectes d’activitats.   

       Avaluació ambiental.   

       Estudis d’impacte ambiental.  

* Estudis acústics.  

* Estudis de seguretat i salut o plans d’emergència.  

* Projectes de construcció:   

      Projectes d'execució de construcció, ampliació, reforma i rehabilitació d'edificis.

      Càlcul, disseny i verificació d'estructures metàl•liques, de formigó, de fusta, etc.

[gas pirineu sl] [Serveis]   [Localització]   [Contacte]   [nota legal]
gas pirineu del ripollès, sl ctra. N-152, km 108,5 17500 ripoll (girona) | administracio@gaspirineu.com - www.gaspirineu.com